Siedlce

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Siedlce (UM)
  • 08-110 Siedlce
  • Skwer Niepodległości 2
  • Tel.: +48 25 643-07-50
  • www.siedlce.um.gov.pl
  • E-mail: info@um.siedlce.pl
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o. o. (MPK)
  • 08-102 Siedlce
  • ul. Starzyńskiego 20
  • Tel.: +48 25 632-84-36 (sekretariat)
  • www.mpk.siedlce.pl
  • E-mail: sekretariat@mpk.siedlce.pl
  • NIP: 821-00-06-964
  • REGON: 710063620
 • Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach (PUP)
  • 08-110 Siedlce
  • ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21
  • Tel.: +48 25 632-76-15
  • www.praca.siedlce.pl
  • E-mail: sekretariat@praca.siedlce.pl
  • NIP: 821-10-46-931
  • REGON: 711668696
 • Akademia Podlaska (AP)
  • 08-110 Siedlce
  • ul. Konarskiego 2
  • Tel.: +48 25 644-20-48
  • www.ap.siedlce.pl
  • E-mail: redakcja@ap.siedlce.pl
  • NIP: 821-00-14-490
  • REGON: 000001471
 • Zakład Wyrobów Stalowych "Polimex-Mostostal"
  • 08-110 Siedlce
  • ul. Terespolska 12
  • Tel.: +48 25 643-95-47
  • www.mostostal.com
  • E-mail: konstrukcje@polimex-mostostal.pl
 • Polskie Koleje Państwowe (PKP)
  • 08-110 Siedlce
  • ul. Zbrojna 39
  • Tel.: +48 25 643-35-20
  • www.pkp.pl
 • Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce (MKS)
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach (WORD)
  • 08-110 Siedlce
  • ul. Składowa 46
  • Tel.: +48 25 633-33-87
  • www.word.siedlce.pl
  • E-mail: biuro@word.siedlce.pl
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ)
  • 08-110 Siedlce
  • ul. Sokołowska 172
  • Tel.: +48 25 633-30-32
  • www.wsfiz.siedlce.pl
  • E-mail: info@wsfiz.siedlce.pl
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
  • 08-110 Siedlce
  • ul.Floriańska 10
  • Tel.: +48 25 632-55-88
  • www.prus.siedlce.pl
  • E-mail: liceum@prus.siedlce.pl
 • Podlaska Wytwórnia Wódek POLMOS SA
 • Urząd Skarbowy w Siedlcach (US)
  • 08-110 Siedlce
  • ul. Piłsudskieg
  • Tel.: +48 25 632-87-20

O Siedlcach

Miasto w województwie mazowieckim, powiat grodzki, na Wysoczyźnie Siedleckiej, nad Muchawką (lewy dopływ Liwca); siedziba powiatu siedleckiego. 77 tysięcy mieszkańców (2006); 1950-2002 liczba ludności wzrosła prawie 3-krotnie.

Miasto jest rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym, regionalnym centrum usługowo-administracyjnym i oświatowo-kulturalnym wschodniego Mazowsza; stolica diecezji siedleckiej Kościoła rzymskokatolickiego. Rozwinięty przemysł: elektromaszynowy (konstrukcje stalowo-budowlane, maszyny i urządzenia elektrotechniczne, narzędzia skrawające, słupy i maszty oświetleniowe, podzespoły samochodowe i inne), spożywczy (zakłady jajczarsko-drobiarskie, mleczarskie, spirytusowe, młynarskie, mięsne, piekarskie, przetwórstwa owocowo-warzywnego, cukiernicze), dziewiarsko-pończoszniczy, zabawkarski, poligraficzny; ponadto produkcja: materiałów i stolarki budowlanej, mebli, opakowań papierowych, artykułów biurowych, chemii gospodarczej, wyrobów z tworzyw sztucznych, skóry, kosmetyków, folii, pasz; elektrociepłownia; liczne firmy usługowe, budowlano-montażowe, hurtownie; działa Fundacja Rozwoju Regionu Podlaskiego "Ekoland"; oddziały banków i firm ubezpieczeniowych; węzeł kolejowy i drogowy na międzynarodowym szlaku Berlin-Moskwa.

Szkoły wyższe, w tym Akademia Podlaska, Wyższe Seminarium Duchowne, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania; liczne szkoły ponadgimnazjalne, w tym 2 zespoły szkół muzycznych; biblioteki: Główna Akademii Podlaskiej, Pedagiczna, Miejska; muzea: Regionalne i Jana Pawła II i inne, galerie; działają: Centrum Kultury i Sztuki (chór miejski, Zespół Pieśni i Tańca "Chodowiacy", Zespół Taneczny "Caro Dance", Teatr "Es"); Miejski Ośrodek Kultury (Zespół Pieśni i Tańca "Podlasie", Formacja Tańca Nowoczesnego "Luz"), Uczelniany Ośrodek Kultury Akademii Podlaskiej, Orkiestra Garnizonu Siedlce i inne; obiekty i kluby sportowe; międzynarodowe imprezy sportowe i kulturalne: przegląd jazzowy, festiwal piosenki religijnej, Turniej im. E. Bryzka (podnoszenie ciężarów); współpraca partnerska z gminą Dasing (Niemcy), miastami Pescatina (Włochy), Sabinov (Słowacja), Wołkowysk (Białoruś) i rejonem samorządu wileńskiego (Litwa).

Miasto leży na prawym brzegu rzeki; centrum handlowo-usługowe, otoczone osiedlami mieszkaniowymi, znajduje się w pobliżu dworca PKP; zakłady przemysłowe - w południowo-wschodniej i północnej części miasta, a tereny rekreacyjne nad sztucznym zalewem na Muchawce oraz w Parku Miejskim i jego okolicach.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

Osada z około IX-X w.; prawa miejskie 1547; XVI-XVII w. lokalny ośrodek rzemieślniczo-handlowy; od XVI w. duże skupisko Żydów (w XVIII w. siedziba rabina Meira); od połowy XVII w. rezydencja Czartoryskich, 1775-98 - A. Ogińskiej (rozbudowała Siedlec i uczyniła z nich ośrodek życia towarzyskiego i kulturalnego). Od 1795 w zaborze austriackim (siedziba cyrkułu); od 1809 w Księstwie Warszawskim (siedziba departamentu), od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie); 1815-37 siedziba województwa podlaskiego, 1837-44 i 1867-1912 stolica guberni, 1845-67 siedziba powiatu. W 2. połowie XIX w. rozwój przemysłu przetwórczo-rolnego, duży garnizon wojskowy; ośrodek szkolnictwa średniego i kultury Podlasia; od 1866 połączenie kolejowe (węzeł kolejowy); 1905-07 manifestacje robotnicze i strajk szkolny; od 1924 siedziba biskupstwa podlaskiego.

W IX-X 1939 działalność polskiego oddziału partyzanckiego (dca por. J. Bruckner-Rylski); w czasie okupacji niemieckiej: 1941-44 obóz jeńców wojennych, głównie sowieckich (przeciętnie 5-20 tysięcy osób, zginęło 9-12 tysięcy), 4 obozy pracy przymusowej (łącznie ponad 40 tysięcy osób); 1941-42 getto (ponad 12 tysięcy osób, około 10 tysięcy wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince, pozostałych rozstrzelano); ośrodek konspiracji AK, BCh (liczne akcje dywersyjno-sabotażowe, m.in. 1943 na Komunalną Kasę Oszczędności) i NSZ; 31 VII 1944 Siedlce wyzwolone przez 22. pułk piechoty 9. dywizji piechoty AK; 4-5 X 1944 masowe aresztowania przez NKWD i UB członków polskich organizacji niepodległościowych (osadzeni w obozie w Siedlcach, w końcu 1944 wywiezieni w głąb ZSRR); 1945-46 obóz odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce; 1944-53 rejon działalności organizacji antykomunistycznych, m.in. Delegatury Sił Zbrojnych, WiN, NSZ. W 1912-75 i od 1999 siedziba powiatu; 1975-98 miasto wojewódzkie; przyłączono okoliczne miejscowości, m.in.: Golice, Strzałę, Zelków-Kolonię.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

XVIII stulecie, czasy rozkwitu miasta, gdy jego właścicielką była Aleksandra z Czartoryskich Ogińska, przypomina klasycystyczny pałac Ogińskich, otoczony parkiem geometryczno- krajobrazowym, nazwanym Aleksandrią, powstałym w tej samej epoce i stylu, co słynna podłowicka Arkadia. Aleksandrię projektował, jak i Arkadię, Szymon Bogumił Zug. Jednak z jednego z najpiękniejszych ogrodów romantycznych w Polsce niewiele ocalało, nie zachowały się prawie wcale liczne budowle, zdobiące dawniej otoczenie pałacu hetmanowej Ogińskiej. Dziś odbudowanym po wojnie gmachem zarządza Akademia Podlaska. Nieopodal pałacu stoi ośmioboczna kaplica Świętego Krzyża - miejsce pochówku hetmanowej - wybudowana w 1791 wg projektu znanego rysownika Zygmunta Vogla. Stanisław Zawadzki, twórca klasycystycznej bryły pałacu, przebudował też fasadę barokowego kościoła Św. Stanisława z 1. połowy XVIII w. W pobliżu kościoła przetrwały resztki bramy miejskiej w formie dzwonnicy), wzniesionego w latach 1773-76. Ogińscy przy upiększaniu miasta zatrudniali znakomitych architektów. Kolejnym był znany z realizacji w Warszawie Włoch Antonio Corazzi. W Siedlcach wg jego projektów powstały w 1. połowie XIX w. budynek poczty, teatru i gimnazjum. W murach tej szkoły nauki pobierał Aleksander Głowacki, który jako pisarz przybrał pseudonim Bolesław Prus. Wspaniały, o ciekawej formie architektonicznej jest siedlecki ratusz. Barokowo-klasycystyczną budowlę wieńczy figura Atlasa dźwigającego glob. Rzeźbiarzowi pozował ponoć lokaj hetmanowej Ogińskiej o imieniu Jacek, stąd i ratusz siedlecki mieszkańcy nazywają tym imieniem. Z wieży ratuszowej rozbrzmiewają dźwięki wygrywanego przez kuranty poloneza Pożegnanie Ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego.

Zabytki:

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Wysoczyzna Siedlecka

Wysoczyzna Siedlecka (część Niziny Południowopodlaskiej). Mezoregion o dosyć wyraźnych granicach i urozmaiconej rzeźbie wynikającej z występowania stref czołowomorenowych. W związku z tym duży udział powierzchni gliniastych o dosyć dobrych glebach przyczynił się do powstania charakterystycznego, przemiennego występowania gruntów rolnych, lasów i użytków zielonych.

Źródło:
 1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000

Siedlce w liczbach

Powierzchnia miasta 31,9 km2 (3 186 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 77 047
Liczba urodzeń w 2006 roku 818
Liczba zgonów w 2006 roku 562
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 790
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 946
Ilość osób, które pracują 23 233
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 4 546
Ilość książek w miejskich bibliotekach 277 480 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 255 (o średniej powierzchni 89,6 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 111
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 7 734
Dochody miasta (gminy) 208 739 259,37 zł
Wydatki miasta (gminy) 200 035 639,68 zł
Średnia pensja w Siedlcach 2 442,82 zł (co stanowi 92,6% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w mieście 19 041
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 16,4
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl